Rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Koskiravintolat Oy
Hatanpään Valtatie 1
33100 Tampere
y-tunnus: 2312202-7

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teemu Aaltonen
Koskiravintolat Oy
Puhelin 040 848 2015
Sähköposti: teemu@miami.fi

3.Rekisterin nimi

Koskiravintolat Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva Plugit asiakastietorekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Koskiravintolat Oy:n ja sekä Koskiravintolat Oy:n tytäryhtiöiden henkilöasiakassuhteiden hoitaminen, etujen ja palveluiden tuottaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
Rekisterin tietoja voidaan käsitellä Koskiravintolat Oy:n sekä Koskiravintolat Oy:n lukuun työskentelevien yhteistyökumppanien toimesta.
Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Markkinointiviestintä ja rekisteriä käyttävien tahojen asiakassuhteen hoitaminen ja asiakkaan tunnistaminen
 • Tampereelle.fi-sivuston sekä palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen Tampereelle.fi-sivuston personointi ja mainonnan kohdentaminen
 • Tampereelle-fi-sivuston käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Tampereelle-fi-sivuston palvelun asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tietoja seuraavista asiakkaista (jäljempänä yhdessä "Asiakkaat" ja yksittäin "Asiakas")

 • Henkilöt, jotka ovat jonkin yllä mainitun tahon asiakas- tai markkinointirekisterin jäseniä ja hyväksyneet tietojensa käsittelyn Tampereelle-fi-sivuston-asiakasrekisterissä
 • Henkilöt, jotka ovat tilanneet jotain Tampereelle-fi-sivuston asiakasrekisterin perusteella tuotettavia palveluita, kuten sähköisiä uutiskirjeitä
 • Henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Tampereelle-fi-sivuston kanta-asiakkaiksi tai tehneet ostoksia verkkokaupassa


Henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Ikä/Syntymäaika
 • Sukupuoli

Yhteystiedot:

 • Sähköposti
 • Matkapuhelinnumero
 • Osoite
 • Asuinpaikkakunta


Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana)
 • rekisteröidyn tiedot, ja mahdolliset muut rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, mukaan lukien tuotteiden takuutiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä palveluun, päivittäessä omia tietojaan, käyttäessä Tampereelle.fi:n palveluja, sovellusta tai verkkokauppaa, asiakkaan vastaanottaessa markkinointiviestintää sekä osallistuessa asiakastapahtumiin.
Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää Väestörekisteriä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämä kieltorekisteriä sekä muita vastaavia rekistereitä.
Rekisterissä voidaan käsitellä myös ulkoisista tietolähteistä saatuja tietoja. Tällaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitetut kolmansien osapuolten rekisterit tai Koskiravintolat Oy:n yhteistyökumppaneiden rekisterit.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.


8 Evästeiden käyttö

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi.
Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeitä käytetään myös erilaisille asiakasryhmille tarkoitetun personoidun sisällön näyttämiseen sivustollamme.
Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
Kolmansien osapuolten evästeitä voit hallita täällä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset


9 Rekisterin suojauksen periaatteet


Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.


10 Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin lähettämällä rekisterinpitäjälle tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.